Now showing items 1-1 of 1

  • Přeprava osob se sníženou pohyblivostí v letecké dopravě 

   Author: Kafková Markéta; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Krčálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Přeprava osob se sníženou pohyblivostí v letecké dopravě" je zmapovat průběh přepravního procesu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem je analyzovat ...