Now showing items 1-1 of 1

  • Mapování přehledové infrastruktury analýzou příjmu SSR odpovědí od letadel 

   Author: Šíma Jakub; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem této bakalářské práce bylo navržení výpočetního algoritmu, jehož výsledky budou informovat o parametrech přehledové infrastruktury ve specifikované oblasti během časového intervalu. Hlavní část tvoří program, který ...