Now showing items 1-1 of 1

  • Vztahy mezi leteckým dopravcem a letišti 

   Author: Volek Jakub; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Voštová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Bakalá?ská práce se zabývá vztahy mezi dopravcem a leti ti. V práci jsou popsány základní charakteristiky leteckých dopravc? a leti . Dále jsou zde popsány vztahy mezi leteckým dopravcem a leti ti. Jedná se p?edev ím o ...