• Vztahy mezi leteckým dopravcem a letišti 

      Autor: Volek Jakub; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Voštová Věra
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
      Bakalá?ská práce se zabývá vztahy mezi dopravcem a leti ti. V práci jsou popsány základní charakteristiky leteckých dopravc? a leti . Dále jsou zde popsány vztahy mezi leteckým dopravcem a leti ti. Jedná se p?edev ím o ...