• Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku 

      Autor: Jansa Radim; Vedoucí práce: Szabo Stanislav; Oponent práce: Štumper Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Předmětem bakalářské práce "Rozvoj nízkonákladových dopravců působících v České republice a v Polsku" je porovnání vývoje na obou trzích mezi roky 2007 a 2017. Cílem práce je analýza rozdílů obou zdánlivě podobných trhů, ...