• Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti 

      Autor: Kulík Kevin; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Hospodka Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Cílem bakalářské práce Možnosti pojíždění při velmi nízké dohlednosti je analyzovat současné možnosti přesného vedení dopravních letadel po pojezdových drahách za velmi nízkých dohledností, nastínit další možný technologický ...