• Zajištění přehledových dat pro realizaci projektu výzkumu kondenzačních čar 

      Autor: Provázek Jiří; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Strouhal Miloš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-23)
      Práce se zabývá analýzou potřebných dat pro účely výzkumu kondenzačních stop na Fakultě dopravní. Cílem práce je vytvoření účinného softwarového nástroje, který dekóduje, filtruje a ukládá polohové zprávy ze školního ...