Now showing items 1-1 of 1

  • Chování VFR pilotů po vletu do IMC 

   Author: Šudoma Marek; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Kraus Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem práce "Let v podmínkách se sníženou viditelností" bylo ověřit, jaká rizika s sebou nese vlet pilota, který k tomu není oprávněn ani vycvičen, do oblasti se sníženou viditelností. Dále se pokusím prověřit stávající ...