• Lékařská pomoc za letu 

      Autor: Peřan Patrik; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Truhlář Anatolij
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
      Předmětem bakalářské práce "Lékařská pomoc za letu" je v první řadě seznámení čtenáře s obecnými postupy první pomoci v obchodní letecké dopravě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje hlavně předepsanému ...