• Dráhová dohlednost a její vliv na provoz letiště Václava Havla 

      Autor: Krejčová Veronika; Vedoucí práce: Kameníková Iveta; Oponent práce: Vokáč Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
      Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na analýzu dráhové dohlednosti a ...