• Davová psychóza na palubě dopravních letadel 

      Autor: Menšík Patrik; Vedoucí práce: Háčik Ľubomír; Oponent práce: Spurný Joža
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Tato bakalářská práce se zabývá davovou psychózou na palubě dopravních letadel a jejím účinkem na úspěšné či neúspěšné zvládnutí krizové situace. V první části této práce je podrobně popsáno seznámení s davovou psychózou ...