• Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice 

      Autor: Zemánek Tomáš; Vedoucí práce: Červinka Michal; Oponent práce: Haničinec Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
      Předmětem bakalářské práce "Zimní údržba provozních ploch na letišti České Budějovice" je popsání postupů při zimní údržbě a předpisů, které se touto problematikou zabývají nebo s ní souvisí, na letišti České Budějovice.