• Monitorování a vyhodnocování letových dat ve všeobecném letectví 

      Autor: Bradáč Radim; Vedoucí práce: Vittek Peter; Oponent práce: Machula Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
      Cílem této práce je popsat principy sledování letových dat jako součásti SMS, seznámení s používanými řešeními v obchodní letecké dopravě a možnostmi použití ve všeobecném letectví. Další část této práce je zaměřena na ...