• Metodika výběru vhodného letiště v business aviation 

      Autor: Findejs Matouš; Vedoucí práce: Hajzler Ota; Oponent práce: Pazourek Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      Bakalářská práce "Metodika výběru vhodného letiště v business aviation" se v první části zabývá výčtem významných parametrů ovlivňujících bezpečnost a náročnost operací na cílových letištích. Následně pak rozvíjí možnosti ...