• Systémy zpracování letových plánů s celosvětovou působností 

      Autor: Růžičková Marcela; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Práce se zabývá problematikou zpracování letových plánů. Popisuje historii letecké dopravy a vývoj jednotlivých oblastí. Specifikuje současný systém, definuje základní pojmy z oblasti plánování letů a řízení letového ...