• Česko-Bavorsko-Saská pohraniční spolupráce letecké záchranné služby 

      Autor: Suastika Jan; Vedoucí práce: Jeřábek Karel; Oponent práce: Endrizalová Renáta
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      Předmětem bakalářské práce "Česko-bavorsko-saská pohraniční spolupráce letecké záchrany služby" je zmapování a srovnání fungování a organizace LZS ve zmiňovaných zemích a navrhnout postupy pro intenzivnější kooperaci v ...