• Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty 

      Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Lališ Andrej; Oponent práce: Růčka David
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
      Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen ...