• Změna provozních postupů při přechodu na Free Route Airspace 

      Autor: Kozáková Zuzana; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Matyáš Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
      Práce se zabývá změnami provozních postupů pro řídící letového provozu vyplývající z přechodu na Free Route Airspace. Nejprve uvádí historii samotného řízení letového provozu a představuje vzdušný prostor České republiky ...