• Výcvik přístrojového létání na simulátoru FNPT II v podmínkách ATO 

      Autor: Vojtíšek Matěj; Vedoucí práce: Pružina Vladislav; Oponent práce: Matyáš Roman
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
      Cílem této bakalářské práce je vypracování metodických pokynů pro přístrojový výcvik na simulátoru FNPT II pro studenta i instruktora. Potřeba vypracování podobných materiálů vznikla na základě průzkumu ve společnosti F ...