• Optimalizace provozu malých letadel pomocí monitorovaní parametrů motorů 

      Autor: Takmazyan Garri; Vedoucí práce: Kunčíková Kateřina; Oponent práce: Duša Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
      Předmětem bakalařské práce "Optimalizace provozu malých letadel pomocí monitorování parametrů motorů" je analyzovat současný stav parametrů leteckých motorů a na základě této analýzy vytipovat vhodný způsob aplikace ...