• Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop 

      Autor: Ocelík Vojtěch; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Hajzler Ota
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
      Bakalářská práce Optimalizace systému monitorování kondenzačních stop se zabývá systémem měření kondenzačních stop na pracovišti Děčín ČVUT Fakulty dopravní v Praze. Teoretická část této práce je zaměřena na popsání ...