• Přístrojové vybavení Cessny 172 - tréninkový program 

      Autor: Kála Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Předmětem bakalářské práce "Přístrojové vybavení Cessny 172 - tréninkový program" je vytvoření výukového materiálu formou PowerPointové prezentace pro společnost DSA. Za pomoci této prezentace bude probíhat výcvik techniků ...