Now showing items 80-99 of 303

   Subject
   cost-benefit analýza, návratnosť investície, Safety Management System, bezpečnostná kultúra [1]
   Crew planning, Flight duty period, Duty period, Flight time and duty limitations, Fatigue [1]
   crowd, mass psychosis, suggestibility, mental contagion, libido, 9/11, passengers, catastrophe, panic, cabin crew, ditching, evacuation, crowd manipulation [1]
   Cubesat,picosatellite,people survey,component development,satellite projects [1]
   Cubesat,pikosatelit,průzkum osob,vývoj komponent,projekty družic [1]
   dav, davová psychóza, sugestibilita, duševní nákaza, libido, 11. září, pasažéři, katastrofa, panika, palubní průvodčí, přistání na vodě, evakuace, ovlivnění davu [1]
   De-icing,Anti-icing,De-icing facility,hazard,risk,meteorology,taxiing time,parallel RWY system [1]
   Diagnostics,aircraft engine,L – 410 Turbolet,commuter aircraft,engine monitoring system,optimalization [1]
   Diagnostika,letecký motor,L – 410 Turbolet,malá dopravní letadla,monitorování parametrů motorů,optimalizace [1]
   dohlednost,dráhová dohlednost,mlha,Letiště Václava Havla [1]
   Dron,bezpilotní prostředek,UAV,regulace dronů,rizika provozu,metody detekce,metody eliminace [1]
   Dron,UAV,UAS,RPAS,legislativa,předpis,legislativa UAV,BP,bezpilotní prostředek,bezpilotní létání,regulace UAV [1]
   Drone,UAV,UAS,RPAS,legislation,rules,legislation of UAV,remotely piloted aircraft,aerial vehicle,unmanned,regulation of UAV [1]
   Drone,unmanned aerial vehicle,UAV,drones regulation,operational risks,detection methods,elimination methods [1]
   EC 135, service bulletin, fitting, pitot-static system, instrument panel [1]
   EC 135, servisní bulletin, závěsná kování, pitot-statický systém, přístrojová deska [1]
   EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,EFB hazards and benefits,Weight & Balance software,MDM apps,Flight Duty & Rest apps [1]
   EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,přínosy a rizika EFB,software ke stanovení hmotnosti a vyvážení,MDM aplikace,aplikace pro stanovení odpočinku posádky [1]
   EKG,letectví,únava,varibilita srdečního rytmu [1]
   Electronic flight bag, e-charts, Jeppesen, LIDO, Navtech [1]