Now showing items 195-214 of 303

   Subject
   odbavení, proces, cestující, palubní vstupenka, inovace, odletová čekárna, historie, Letiště Václava Havla Praha, tekutiny, gely, aerosoly, otázky, bezpečnostní kontrola, pas, víza, terminál [1]
   odmrazování,odmrazovací zařízení,nebezpečí,riziko,meteorologie,doba pojíždění,paralelní dráhový systém [1]
   odpovídač,TCAS,ADS-B,sekundární přehledový radar,mód A/C,mód S,simulace,Poissonův proces,reinterrogation rate,Dataflash,interference,nelineární [1]
   osobní letecká doprava,osobní železniční doprava,multimodalita,multimodální terminál,harmonizace,životní prostředí,prognostické metody [1]
   osoby se zdravotním postižením, osoby s omezenou pohyblivostí, legislativa, cestování bez bariér, řídící orgán letiště, letecký dopravce, odbavení [1]
   Palubní meteorologický radar,princip radaru,vývoj meteorologického radaru,implementace palubního meteorologického radaru,Garmin GWX68,letecké incidenty,letecké nehody [1]
   Paralel runway,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restructuring,CTA,CTR,TMA,ATC [2]
   Paralelní dráha,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restukturalizace,CTA,CTR,TMA,ŘLP [2]
   passenger air transport,passenger rail transport,multimodality,multimodal terminal,harmonization,environment,prognostic methods [1]
   passenger check-in, aviation security, self-service check-in, security acceptance [1]
   Passengers, child, uaccompanied minor, form, data [1]
   PBN,RNP AR APCH,approval process,Travel Service,the Innsbruck airport,CAA CZ,Austro Control [1]
   PBN,RNP AR APCH,schvalovací proces,Travel Service,letiště Innsbruck,ÚCL ČR,Austro Control [1]
   PEJ,motor,plášť kompresoru,NDT,kontrola,trhliny,defekty [1]
   persons with disabilities, persons with reduced mobility, legislation, barrier-free travel, managing bodies of airport, air carrier, check-in [1]
   pilot klzáku, preukaz spôsobilosti, osnova výcviku, schválená výcviková organizácia, ATO [1]
   Pilot licencing,Human factors,Psychological testing,Stress,Fatigue,Performance [1]
   Piston engine, engine systems, thermodynamics, construction, Lycoming [1]
   Pístový motor, motorová soustava, termodynamika, konstrukce, Lycoming [1]
   pístový spalovací motor, air flow bench (přístroj na měření průtoku vzduchu), zvyšování výkonu motoru, naměřená data, úprava hlavy válců motoru, výběr komponentů motoru [1]