Now showing items 180-199 of 303

   Subject
   Lidský činitel,Reakční čas,Spánek,Únava,Výkonnost [1]
   maintenance, movement area, controls, debris, coefficients of friction, safety, L14, Vaclav Havel Airport, Vodochody Airport [1]
   Mapová dokumentace Lido, Lufthansa Systems, Rozdíly mapové dokumentace Lido a Jeppessen, Použití map [1]
   Marketing leteckých společností, SEO, Inbound marketing, online marketing, Smart Wings, ČSA [1]
   methods used during the final approach and landing, 2D approach, 3D approach, critical points [1]
   modul družicové navigace, simulátor, trenažér, navigační vybavení, nové možnosti létání, prostorová navigace, příprava dílů, hardware, software, provoz simulátoru [1]
   monitoring letadel,sledování letu,všeobecné letectví,sportovní létání [1]
   Movement deficit,sedentary job,aviation,ergonomics of sitting,physical activities [1]
   mód S, SSR odpovídač, šířka svazku, radarové krytí, perioda otáčení radarsekundární radar, perioda otáčení radaru [1]
   Nadzvuková doprava, rychlost zvuku, sonický třesk, letecké předpisy, plánování letů, časové úspory [1]
   Nedostatek pohybu,sedavé zaměstnání,letectví,ergonomie sezení,pohybové aktivity [1]
   Noise protection area, air noise, training flight, Hradčany airport, air law, economy of operation [1]
   noise, health, noise limits, airport noise protection zone, izophone, Prague airport, noise monitoring, parallel runway [1]
   Ochranný hlukový prostor, letecký hluk, výcvikový let, letiště Hradčany, předpis, ekonomika provozu [1]
   odbavenie cestujúcich, letecká bezpečnosť, samoobslužné odbavenie, bezpečnostné odbaveniodbavenie cestujúcich, bezpečnostné odbavenie [1]
   odbavení, proces, cestující, palubní vstupenka, inovace, odletová čekárna, historie, Letiště Václava Havla Praha, tekutiny, gely, aerosoly, otázky, bezpečnostní kontrola, pas, víza, terminál [1]
   odmrazování,odmrazovací zařízení,nebezpečí,riziko,meteorologie,doba pojíždění,paralelní dráhový systém [1]
   odpovídač,TCAS,ADS-B,sekundární přehledový radar,mód A/C,mód S,simulace,Poissonův proces,reinterrogation rate,Dataflash,interference,nelineární [1]
   osobní letecká doprava,osobní železniční doprava,multimodalita,multimodální terminál,harmonizace,životní prostředí,prognostické metody [1]
   osoby se zdravotním postižením, osoby s omezenou pohyblivostí, legislativa, cestování bez bariér, řídící orgán letiště, letecký dopravce, odbavení [1]