Now showing items 127-146 of 303

   Subject
   GPWS,CFIT,LOC-I,HFACS,UPRT,Lidský faktor,Situační povědomí,Model SHELL [1]
   Head-up display,HUD,EVS,SVS,modern avionics [1]
   Helicopter, maneuverability, navigation, air rescue service, VMC, IMC, IFR, VFR, PinS [1]
   Historie, deregulace, letištní poplatky, hlukové poplatky, emisní povolenky, cena, letecký dopravce, letiště [1]
   History, deregulation, airport charges, noise charges, emission allowances, prices, airline, airport [1]
   hluk, lidské zdraví, hlukové limity, ochranné hlukové pásmo, izofona, Letiště Praha, monitoring hluku, paralelní dráha [1]
   Human Factor,Piloting Precision,Sleep,Tiredness,Flight Simulator [1]
   Human factors,Reaction time,Sleep,Fatigue,Performance [1]
   human performance, fatigue, alcohol, aviation, flight simulator [1]
   Human performance,biorhythms,aviation,night operations,illusion,flight simulator [1]
   hypoxia, normobaric hypoxia, acceleration of gravity, combined load, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]
   hypoxie, normobarická hypoxie, přetížení, kombinovaná zátěž, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]
   instrument meteorological conditions, flight deviation assessment, PPL(A) training structure amendments [1]
   Insurance,insurance coverage limits,general insurance conditions,passengers,airlines [1]
   interactive systems, information kiosk, through autogate, electronic walking times, passenger handling, monitoring of passengers [1]
   interaktivní systémy, informační kiosek, průchozí turniket, elektronické docházkové časy, odbavení cestujících, monitorování cestujících [1]
   Internal combustion engine, air flow bench, increase of engine performance, measurement data, adjustment of cylinder head, components selection [1]
   Ionosféra,GNSS,vliv ionosféry na GNSS,EGNOS,ionosférické modely,ionosférické korekce [1]
   Ionosphere,GNSS,ionospheric influence on GNSS,EGNOS,ionospheric models,ionospheric corrections [1]
   jízdní řád, letiště, veřejná doprava [1]