Now showing items 107-126 of 303

   Subject
   FNPT II,létání podle přístrojů,metodické pokyny,integrovaný výcvik ATPL,simulátor [1]
   Free Route Airspace, Operating principles, Air Traffic Management [1]
   Free Route Airspace, provozní postupy, řízení letového provozu [1]
   Fueltankering, benefit, costs, random choice, types of operation, types of aircraft [1]
   Fueltankering, výhodnost, náklady, volba náhodných čísel, druhy provozu, typy letounů [1]
   general aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigation [1]
   General aviation,flight data,analysis,safety management,flight recorder,SMS,FDM,FOQA [1]
   glider pilot, license, training curriculum, approved training organization, ATO [1]
   gliding,gliding competitions,championship procedures,organization,championship officials,safety,danger,risk,systematization,analysis [1]
   Global positioning system, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), GPS training flights [1]
   Globální polohovací systém, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), Výcvik letu podle GPS [1]
   GNSS systems,GNSS interference,jamming,spoofing,airport,airplane,satellite,systems for detecting interference,GNSS augmentation,examples of interference,relevance of interferenc [1]
   GNSS systémy,GNSS rušení,jamming,spoofing,letiště,letoun,satelit,systémy pro odhalení rušení,GNSS zpřesnění,příklady rušení,závažnost rušení [1]
   GNSS, bezmotorové létání, SPL, GLD, navigace, letový zapisovač, FR, FLARM, IGC [1]
   GNSS, gliding, soaring, SPL, GLD, navigation, flight recorder, FR, FLARM, IGC [1]
   GNSS, teoretická výuka, VFR, průkaz způsobilosti pilota, RNP APCH [1]
   GNSS, Theoretical Training, VFR, Pilot Licence, RNP APCH [1]
   GNSS,Lety VFR,Potencionálně nebezpečné situace,Použití GNSS za letu,GNSS ve výcviku pilotů [1]
   GNSS,VFR flighs,potentionally hazardous situations,The usage of GNSS devices,Use of GNSS in pilot training [1]
   GPWS,CFIT,LOC-I,HFACS,UPRT,Human factor,Situational awareness,Model SHELL [1]