Zobrazují se záznamy 60-79 z 226

   Klíčové slovo
   dav, davová psychóza, sugestibilita, duševní nákaza, libido, 11. září, pasažéři, katastrofa, panika, palubní průvodčí, přistání na vodě, evakuace, ovlivnění davu [1]
   Dron,UAV,UAS,RPAS,legislativa,předpis,legislativa UAV,BP,bezpilotní prostředek,bezpilotní létání,regulace UAV [1]
   Drone,UAV,UAS,RPAS,legislation,rules,legislation of UAV,remotely piloted aircraft,aerial vehicle,unmanned,regulation of UAV [1]
   EC 135, service bulletin, fitting, pitot-static system, instrument panel [1]
   EC 135, servisní bulletin, závěsná kování, pitot-statický systém, přístrojová deska [1]
   EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,EFB hazards and benefits,Weight & Balance software,MDM apps,Flight Duty & Rest apps [1]
   EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,přínosy a rizika EFB,software ke stanovení hmotnosti a vyvážení,MDM aplikace,aplikace pro stanovení odpočinku posádky [1]
   Electronic flight bag, e-charts, Jeppesen, LIDO, Navtech [1]
   Fatigue, sleep, FRMS, standards for crew planning, examples of crew planning [1]
   first aid, emergency procedures, incapacitation in flight, medical supplies, cabin crew [1]
   Flight Plan, Flight Plan Processing, Air Traffic Control, IFPS, ERAS [1]
   Flight simulator, MFSX, AMD Eyefinity, Projectors, Copmuter, Software, Components [1]
   FNPT II, FSTD, trainer, simulator, ATO, EASA, QTG, Civil aviation authority [1]
   FNPT II, FSTD, trenažer, simulátor, ATO, EASA, QTG, Úřad civilního letectví [1]
   Free Route Airspace, Operating principles, Air Traffic Management [1]
   Free Route Airspace, provozní postupy, řízení letového provozu [1]
   Fueltankering, benefit, costs, random choice, types of operation, types of aircraft [1]
   Fueltankering, výhodnost, náklady, volba náhodných čísel, druhy provozu, typy letounů [1]
   general aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigation [1]
   General aviation,flight data,analysis,safety management,flight recorder,SMS,FDM,FOQA [1]