Now showing items 260-279 of 303

   Subject
   taxonomie,ontologie,konceptuální model,bezpečnost,systém hlášení leteckých událostí,událost v letectvtaxonomie,událost v letectví [1]
   taxonomy,ontology,conceptual model,safety,aviation reporting system,aviation occurrenctaxonomy,aviation occurrence [1]
   technical procedure manual,DSA a. s.,EASA,direction of commission,service center,logistic order,proccessing procedure [1]
   technicko-organizační manuál,DSA a. s.,EASA,nařízení komise,servisní středisko,logistické uspořádání,prováděcí postupy [1]
   Těžiště, Spotřeba paliva, Hmotnost a vyvážení, Nakládání letadel, Handling, Loadsheet, Lineární regrese [1]
   The Lido chart documentation, Luftansa Systems, The differences between Lido and Jeppessen chart documentation, The usage of Lido charts [1]
   time table, airport, public transport [1]
   Training,syllabus,aeroplane,licence,flight school,ATPL(A) training [1]
   transponder,TCAS,ADS-B,secondary surveillance radar,mode A/C,mode S,simulation,Poisson process,reinterrogation rate,Dataflash,interference,non-linear [1]
   Turbine aero engine, PropFan, compressor, ram air turbine. [1]
   Turbine blades,Turboshaft engine,TV3-117,Durability of blades [1]
   Turbínové lopatky,Turbohřídelový motor,TV3-117,životnost lopatek [1]
   turbo-hřídelový motor, zásahy na motor, aerodynamická brzda, výkonové charakteristiky [1]
   Turbo-Shaft Engine, Engine Adjustment, Aerodynamic Brake, Performance Characteristics [1]
   turbulence v úplavu,vír úplavu,rozstup,re-kategorizace,letecká nehoda [1]
   UA,bezpilotní letadlo,legislativní rámec,vězeňství,ochrana perimetru,multikoptéra [1]
   UA,unmanned aircraft,legislative framework,penitentiary,protection of prison perimeter,multicopter [1]
   UAS,legislative framework,autonomous,remotely piloted,EASA concept,integration,uncontrolled aerodrome [1]
   UAS,legislativní rámec,autonomní,dálkově řízemé.,koncept EASA,integrace,neřízené letiště [1]
   UAV,Bezpilotní systém,Bezpilotní letadlo,pilot,návrh,výcvik,výcviková osnova,ÚCUAV,ÚCL [1]