Now showing items 236-255 of 303

   Subject
   record of flight,evaluation of flight,flight administration,tracker,aircraft tracking,position data,GPS,flight school [1]
   remote air control tower, air control, remote tower center, r-TWR module [1]
   remote tower, air control, remote tower center, multiple tower [1]
   Reporting system, Aviation accident, Incident, Reporting, Safety culture, Safety [1]
   reporting,KPI,production flow,coordination of production flow [1]
   reporting,KPI,výrobný tok,koordinácia výrobného toku [1]
   RNAV,RNP approach,area navigation,LPV,GNSS,České Budějovice airport [1]
   RNAV,RNP přiblížení,prostorová navigace,LPV,GNSS,letiště České Budějovice [1]
   Runway, cement-concrete pavement, construction [1]
   řízení letového provozu, predikce trajektorie, střednědobá detekce konfliktů, záchranné sítě [1]
   Řízení letového provozu, radar, monopulzní sekundární přehledový radar módu S, přehledová infrastruktura, interoperabilita. [1]
   Safety management system, safety, accident and incidents, human factor, hazard, risk, assessment of risk, aero club, safety indicators, factors and implementation [1]
   Safety, safety issues, State Safety Programme, State Safety Plan, data, analysis, reporting, risk [1]
   Sailplane, history, operational specifics, technical specification, economic status, VSO-10, Cirrus Standard, ASW-15, LS-1, Astir CS, test case, liability insurance, accident insurance, operation, maintenance, mixed structure, all composite construction, comparison, gliding competitions, insurance period, service bulletins. [1]
   SAR,identifying,surveying,portable devices,air medical services,IR tracking,guidance,L12,IZLID,Recco [1]
   SAR,vyhledávání,zaměřování,vyuţití přenosného zařízení,Letecká záchranná sluţba,IR zaměřování,L12,IZLID,Recco [1]
   satellite navigation module, simulator, navigation performace, new possibilities of flying RNAV, area navigation, preparation of parts, hardware, software, simulator operation [1]
   SBAS approach, SBAS avionics, navigation, GNSS, EGNOS, LPV, APV SBAS [1]
   secondary radar, mode S, SSR transpoder, lobe width, radar coverage, period of radar rotation [1]
   security check,efficiency of transport,airport,divesting process of passengers,sufficiency of passengers [1]