Now showing items 69-88 of 303

   Subject
   cellular automata, airfoil, turbulence, statistical physics [1]
   celulární automaty, profil krídla, turbulence, statistická fyzika [1]
   Center of gravity, Fuel consumption, Weight and balance, Loading aircraft, Handling, Linear regression [1]
   Cessna 172, cockpit instruments, flight instruments, instruments systems, training program [1]
   Cessna 172, přístroje, přístrojové vybavení, tréninkový program [1]
   Cestující, dítě, nedoprovázené dítě, formulář, data [1]
   check - in, process passenger, boarding pass, innovation, gate, history, Václav Havel Airport Prague, liquids, gels, aerosols, questions, security control, passport, visa, terminal [1]
   Conceptual modeling,ontology,UFO,OntoUML,STAMP,STPA,feedback control theory [1]
   Condensation trails,cirrus,atmosphere,aerosols,induced cloudiness,ADS-B,Free Route Airspace,radiative forcing [1]
   contrails, ADS-B surveillance system, SSR mode S receiver, position messages, ADS-B decoder tool [1]
   cost-benefit analysis, return on investment, Safety Management System, safety culture [1]
   cost-benefit analýza, návratnosť investície, Safety Management System, bezpečnostná kultúra [1]
   Crew planning, Flight duty period, Duty period, Flight time and duty limitations, Fatigue [1]
   crowd, mass psychosis, suggestibility, mental contagion, libido, 9/11, passengers, catastrophe, panic, cabin crew, ditching, evacuation, crowd manipulation [1]
   Cubesat,picosatellite,people survey,component development,satellite projects [1]
   Cubesat,pikosatelit,průzkum osob,vývoj komponent,projekty družic [1]
   dav, davová psychóza, sugestibilita, duševní nákaza, libido, 11. září, pasažéři, katastrofa, panika, palubní průvodčí, přistání na vodě, evakuace, ovlivnění davu [1]
   De-icing,Anti-icing,De-icing facility,hazard,risk,meteorology,taxiing time,parallel RWY system [1]
   Diagnostics,aircraft engine,L – 410 Turbolet,commuter aircraft,engine monitoring system,optimalization [1]
   Diagnostika,letecký motor,L – 410 Turbolet,malá dopravní letadla,monitorování parametrů motorů,optimalizace [1]