Now showing items 1-2 of 1

    Air rescue services, DSA s.c., Ministry of Health of the Czech Republic, Civil Aviation Authority, helicopter, HEMS, EC 135, costs, legislation, maintenance, emergency. (1)
    Letecká záchranná služba, DSA a.s., Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Úřad civilního letectví, vrtulník, HEMS, EC 135, náklady, legislativa, údržba, pohotovost. (1)