Now showing items 1-2 of 1

    cabin crew, air transport, flight duty, flight duty period, violation of regulations (1)
    palubní průvodčí, letecká doprava, letová služba, doba letové služby, porušování předpisů (1)