Now showing items 1-3 of 3

  • Navigace založená na výkonnosti v letounech všeobecného letectví 

   Author: Radim Bradáč; Supervisor: Soldán Vladimír; Opponent: Hlavatý Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá implementací navigace založené na výkonnosti do letounů všeobecného letectví, zejména z pohledu létajícího personálu. Jejím cílem je vytvořit ucelený materiál pro letové posádky ve všeobecném letectví. ...
  • Návrh simulátoru pro provozní dispečink letecké společnosti 

   Author: Michal Tvrzník; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce vytváří ucelený obraz na návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy. Simulátor je popsán jak po stránce hardwarových, tak softwarových požadavků. Hlavní část práce je věnována vytvoření provozních ...
  • Systém výcviku dispečerů AFIS u poskytovatelů letových provozních služeb 

   Author: Pavel Kopp; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce "Systém výcviku dispečerů AFIS u poskytovatelů letových provozních služeb" je ucelený výklad o problematice poskytování služby AFIS v České republice, návrhy a doporučení na úpravy systému výcviku ...