Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení spolehlivosti mechanického a olejového systému leteckého motoru 

   Author: Simona Bolčeková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cieľom diplomovej práce je analyzovať a popísať súčasnú situáciu spoľahlivostných metód využívaných v leteckom priemysle, identifikovať ich limitácie a nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich zlepšenie. Prvé kapitoly obsahujú ...