Now showing items 1-1 of 1

  • Model zatížení RF pásma 1090 MHz 

   Author: Lipták Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce bylo navržení počítačového simulačního programu, jehož výsledky budou popisovat zatížení RF pásma 1090 MHz ve specifikované oblasti během časového intervalu. Program se skládá ze dvou modelů: RF ...