Now showing items 1-1 of 1

  • Dopady provozu letiště na životní prostředí 

   Author: Gandi Michal; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Ferenc Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato práce má za cíl vytvořit model hodnocení negativních vlivů letiště na životní prostředí. V úvodu budou opsané některé základní zákony a předpisy. V druhé části budou popsané základní kategorie vlivu letiště na životní ...