Now showing items 1-9 of 9

  • Blockchain v letectví 

   Author: Matúš Daniel; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce představuje technologii blockchain a s tím spojenou tvorbu decentralizovaných sítí. Inovativní způsob torby digitální infrastruktury bude v budoucích letech nacházet stále více využití napříč letecké obory. ...
  • Kvantifikace vestibulárních a vizuálních iluzí u pilotů 

   Author: Liana Karapetjan; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Ačkoli mohou byt iluze velmi časte a nebezpečne, v současnosti neexistuje mnoho studii, ktere by se zabyvaly kvantifikaci iluzi. Proto je cilem teto prace vytvořit uceleny přehled znamych vizualnich a vestibularnich iluzi ...
  • Metody hodnocení únavy u pilotů 

   Author: Marina Zhuzhgova; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cieľom záverečnej práce je objasniť ako vplýva stres na leteckú dopravu, konkrétne u pilotov, akým spôsobom na nich vplýva a ako je možné ho identifikovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Stuchlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. ...
  • Mezinárodní Letiště Václava Havla Praha jako asijský dopravní uzel 

   Author: Tuan Anh Nguyen; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Tatek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem bakalářské práce ,,Mezinárodní Letiště Václava Havla Praha jako asijský dopravní uzel“ je stanovení cílů a přínosů, které by Letiště Praha získalo díky napojení leteckých linek na země východní a jihovýchodní ...
  • Návrh simulátoru pro provozní dispečink letecké společnosti 

   Author: Michal Tvrzník; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce vytváří ucelený obraz na návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy. Simulátor je popsán jak po stránce hardwarových, tak softwarových požadavků. Hlavní část práce je věnována vytvoření provozních ...
  • Rušení signálu GNSS a dopad na letectví 

   Author: Martin Pospíšil; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Mlezivová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení GNSS přijímače. Příslušné ...
  • Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR 

   Author: Klára Táboříková; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Větrovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-17)
   Předmětem diplomové práce „Výzkum zaměstnanosti v letecké dopravě v ČR“ je analyzovat zaměstnanost v sektoru letectví s důrazem na její přínos pro Českou republiku. V souvislosti se zaměstnaností se tato diplomová práce ...