Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Author: Večeřa Pavel; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   V této bakalářské práci se pokusím nastínit současnou podobu dráhového systému letiště Praha a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se pokusím zaměřit na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s tím spojenou ...
  • Vliv paralelní dráhy 06R/24L na konstrukci vzdušného prostoru 

   Author: Večeřa Pavel; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Marvan Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   V této bakalářské práci je mým cílem nastínit současné podoby dráhového systému Letiště Václava Havla a blízkého vzdušného prostoru. Dále pak se chci zaměřit se na rozvoj letiště, stavby nové paralelní dráhy 06R/24L a s ...