Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh výcvikového areálu pro praktický výcvik létání podle přístrojů 

      Author: Šůla Jan; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Mrázek Petr
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného umístění výcvikového areálu do prostoru, který co nejméně zatěžuje obyvatele z hlediska hluku. Jsou v ní obsaženy návrhy na vytvoření ochranného hlukového prostoru, navrhnutý ...