Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv únavy pilota na přesnost pilotáže 

   Author: Zibner Lukáš; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Únava pilota je jedním z klíčových faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat bezpečnost letu. Proto se výzkumné aktivity v rámci lidského činitele kromě jiného orientují právě na exaktní zhodnocení vlivu únavy na pilotáž ...