Now showing items 1-1 of 1

  • Systémový přístup k bezpečnosti při práci v procesu údržby letadel 

   Author: Zdeněk Žďánský; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Zemanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat systémový přístup k bezpečnosti při práci v procesu údržby letadel. V první části práce je uveden obecný přehled o současných postupech BOZP a úvod do bezpečnostního modelu STAMP ...