Now showing items 1-7 of 7

  • ADS - B a VKV přijímače pro Fakultu dopravní ČVUT 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza výkonnosti ADS-B přijímačů na Ústavu letecké dopravy FD ČVUT 

   Author: Tomáš Tůma; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem této práce je ohodnocení výkonnosti ADS-B přijímačů používaných v Laboratoři ATM systémů ve smyslu jejich schopnosti zpracování překrývajících se zpráv na příjmu. A to včetně rozboru teoretických příčin ztrátovosti, ...
  • Automatizované poskytování letových informačních služeb na neřízených letištích 

   Author: Sergey Bosonogov; Supervisor: Machula Vladimír; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-11)
   Práce se zaměřuje na automatizaci poskytování letových informačních služeb na neřízených letištích v ČR tam, kde je zřízena služba AFIS nebo RADIO. Významnou částí práce je řešení poskytování letových informací mimo provozní ...
  • Návrh nízkonákladového MLAT systému 

   Author: Zach Martin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat hardware potřebný k fungování multilateračního sytému, vybrat nejlepší vhodná zařízení a následně navrhnout kompletní architekturu MLAT systému. Druhotnými cíli jsou: experimentální ...
  • Pokročilé aspekty modelování zatížení RF pásma 1030/1090 MHz 

   Author: Lukeš Petr; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba nelineárního stochastického modelu zatížení radiofrekvenčního pásma 1030/1090 MHz zohledňujícího MSSR, XPDR, TCAS a ADS-B. Výsledný model umožňuje určit reinterrogation rate mezi ...
  • Vytvoření databázového řešení pro analýzu přehledových dat v ATM laboratoři 

   Author: Jakub Steiner; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření komplexního databázového řešení pro analýzu přehledových dat přijímaných v ATM laboratoři Ústavu letecké dopravy, včetně názorného uživatelského manuálu.
  • Zmapování reálných parametrů kooperativních přehledových systémů 

   Author: Konečný Filip; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Zmapování reálných parametrů kooperativních přehledových systémů" je rekapitulace požadavků kladených na přehledovou infrastrukturu se zvláštním důrazem na monopulzní sekundární přehledový radar ...