Now showing items 1-3 of 3

  • Normohodinové ohodnocení přístupových panelů Boeing 737 NG v reálných podmínkách 

   Author: Marek Žember; Supervisor: Kála Martin; Opponent: Uhrinčko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Predmetom diplomovej práce „Normohodinové ohodnocení přístupových panelů v reálných podmínkách“ je vytvorenie databáze, ktorá obsahuje merania časov montáže a demontáže prístupových panelov lietadla. Merania vykonané behom ...
  • Optimalizace výpočtu časů revizí Boeing B737 v údržbové organizaci ČSAT 

   Author: Kála Martin; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Uhrinčko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Plánování revizí letadel a výpočtu doby revize letadla je založeno na zvážení mnoha vlivů. Tedy výpočet revizní doby je v mnoha případech zatížen, nebo může býti zatížen, chybou. Tato práce napomáhá s odhadem času neplánovaných ...
  • Vývoj nástroje plánování údržbových prostojů letadel 

   Author: Tomáš Ulrich; Supervisor: Kála Martin; Opponent: Uhrinčko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem bakalářské práce „Vývoj nástroje plánování údržbových prostojů letadel“ je vytvoření databáze provozních dat, jejich analýza a následné vytvoření nástroje pro predikční plánování jednotlivých prací během údržbového ...