Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS s využitím modelu 

   Author: Nosek Jakub; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je analýza reálných přehledových parametrů systému ACAS a poukázání na případné odchylky od hodnot uvedených technickými standardy. Z tohoto důvodu byla vytvořena počítačová simulace v prostředí ...
  • Komplementární pasivní metoda monitorování cílů 

   Author: Konečný Filip; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Komplementární pasivní metoda monitorování cílů" je ověřit myšlenku, zda je možné určovat polohu letícího letadla, které není vybavené systémem ADS-B, na základě vyhodnocení mód S odpovědí, ...
  • MLAT metoda v rámci sítě ADS-B přijímačů na FD 

   Author: Turková Eliška; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření nízkonákladového MLAT systému. Cílem této práce bylo vytvořit modul, který umožní zpracování dat z různých přijímačů a následné spočítání polohy cíle. Byl vytvořen kompletní ...
  • Model zatížení RF pásma 1090 MHz 

   Author: Lipták Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Model zatížení RF pásma 1090 MHz 

   Author: Lipták Tomáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce bylo navržení počítačového simulačního programu, jehož výsledky budou popisovat zatížení RF pásma 1090 MHz ve specifikované oblasti během časového intervalu. Program se skládá ze dvou modelů: RF ...
  • Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí 

   Author: Vojtěch Vít; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-14)
   Předmětem diplomové práce "Monitorování vysílání palubních SSR odpovídačů v reálném prostředí" je návrh metody pro rekonstrukci zpráv vysílaných palubními odpovídači módu S. Princip rekonstrukce zpráv je založen na fúzi ...
  • Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů 

   Author: Brabec Lukáš; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Lipták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-14)
   Předmětem Bakalářské práce „Příjem ADS-B zpráv prostřednictvím satelitů“ je Využití satelitů pro příjem ADS-B zpráv, přehled současných projektů a řešení, model pro výpočet pravděpodobnosti kolize signálů a analýza vztahů ...