Now showing items 1-2 of 2

  • Mezikontinentální lety v prostoru NAT MNPS 

   Author: Leták František; Supervisor: Kolín Otakar; Opponent: Šťastný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace pozemních navigačních zařízení regionálních letišť 

   Author: Leták František; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace radionavigačních prostředků nových regionálních letišť. Hlavním cílem je nalezení optimálních radionavigačních systémů, které by dokázaly efektivně sloužit pro potřeby ...