Now showing items 1-20 of 29

  • Analýza bezpečnostních rizik v procesech palubních průvodčích 

   Author: Doležal Miloš; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce analyzuje nejdůležitější a nejčastější bezpečnostní rizika v procesech palubních průvodčích. Úvodem do tématu je pohled do historie palubních průvodčích a požadavky na ně, a jejich srovnání s dnešní ...
  • Analýza nákladů a přínosů pro leteckou bezpečnost 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť teoretický prehľad Cost-Benefit analýzy a nástroja návratnosti investície - ROI (Return on Investment) a ich predpoklad využitia v oblasti leteckej bezpečnosti. Podstatnú časť práce ...
  • Analýza rizik u bezpilotních systémů 

   Author: Aleš Kuthan; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Cílem této bakalářské práce je představit nebezpečí a rizika spojená s provozem bezpilotních systémů (UAS), provést analýzu těchto rizik a sestavit doporučený postup pro analýzu rizik u multikoptér. Teoretická část se ...
  • Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces 

   Author: Pazdro Vladimír; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce "Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces" popisuje v první části druhy dopravy na letiště používané ve světě. Dále analyzuje současný stav na Letišti Václava Havla a ...
  • Aplikace safety managementu v podmínkách malých leteckých provozovatelů 

   Author: Orlita Martin; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Bezpečnost civilního letectví 

   Author: Fajčík Petr; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní studie paralelní dráhy RWY 24L/6R 

   Author: Surý Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá zajištěním bezpečnosti s ohledem na potenciální kritická místa na provozních plochách letiště z pohledu posádky letadla. S definováním základních zdrojů, které jsou pro výslednou analýzu ...
  • Doporučení pro vyšetřování leteckých nehod 

   Author: Surý Jakub; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení efektivity Apron Safety Teamu na LKPR 

   Author: Kateřina Povšíková; Supervisor: Kafková Markéta; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na procesy spojené s fungováním Apron Safety týmu na pražském letišti a také na hodnocení efektivity tohoto týmu. V teoretické části mapuje předpisy související s provozní bezpečností a ...
  • Hydrantový rozvodný systém pro plnění letounu 

   Author: Kafková Markéta; Supervisor: Havíř Radomír; Opponent: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Diplomová práce "Hydrantový rozvodný systém pro plnění letounu" mapuje způsoby plnění leteckých pohonných hmot do letadel a hodnotí výhody či nevýhody plnění hydrantovým rozvodným systémem oproti plnění autocisternami. V ...
  • Indikátory bezpečnosti aeroklubu Kralupy nad Vltavou 

   Author: Prachtová Aneta; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce se zabývá definicí indikátorů bezpečnosti v AK Kralupy na letišti Sazená. Na základě definovaných indikátorů bezpečnosti je navržen implementační plán a systém pro vyhodnocování faktorů. Při analýze dat je použita ...
  • Letištní vyprošťovací plán pro LKPR 

   Author: Vrbková Daniela; Supervisor: Moravec Karel; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • LZZS v ČR - výcvik členů posádek HEMS a dalšího personálu 

   Author: Masljaník Tomáš; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování koordinačních procesů letiště a nastavení safety mechanicmů 

   Author: Jindřich Duda; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Předmětem diplomové práce "Modelování koordinačních procesů letiště a nastavení safety mechanismů" je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s pozemním odbavením letadla. V práci jsou namodelovány procesy během pozemního ...
  • Nástroje řízení kvality pro zlepšení efektivity procesů letišť 

   Author: Bodó Michal; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problémem použitím nástrojů řízení kvality v letecké dopravě. Teoretická část definuje jednotlivé nástroje řízení kvality, management kvality a vybrané nástroje konstantního zlepšování kvality. ...
  • Návrh nového aeroklubového letiště 

   Author: Vlček Richard; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem diplomové práce "Návrh nového aeroklubového letiště" je vytvoření návrhu nového letiště určeného pro aeroklubovou činnost. Nejprve je v práci provedeno teoretické seznámení s procesem projektování letišť, následně ...
  • Posouzení rizika nedostatečného odmrazení v systému paralelních drah na LKPR 

   Author: Ječmen Karel; Supervisor: Kafková Markéta; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Bakalářská práce "Posouzení rizika nedostatečného odmrazení v systému parelních drah na LKPR" analyzuje možné riziko nedostatečného odmrazení letadel při provozu na letišti Praha. Cílem práce je poukázání na možné narušení ...
  • Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel 

   Author: David Tolar; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem této bakalářské práce "Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel" je zlepšit současný stav pozemního odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Pro zlepšení je navržen systém ...
  • Provozní bezpečnost pozemního odbavení letadel 

   Author: Novotný David; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Tato práce se zabývá procesy probíhajícími při pozemním odbavení letadel. Zkoumá rizika jednotlivých odbavovacích procesů, porovnává je s předpisy pro pozemní odbavení a hodnotí, jak moc závažná tato rizika v celém procesu ...
  • Rizika související s pozemním provozem na letištích a stanovení indikátorů 

   Author: Janáček Matouš; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá problematikou rizik souvisejících s pozemním provozem letiště a způsobem, jak se dá stanovit úroveň bezpečnosti (Safety) na letišti. Dále rozebírá události pomocí přispívajících faktorů, které mají významný ...