Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení závislosti psychofyziologické kondice pilotů na typu manévru 

   Author: Sofiia Pankova; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hadáčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Zkoumání psychofyziologického stavu (stresu) u leteckého personálu je neoddělitelnou součásti pro zajištění bezpečnosti v oblasti letecké dopravy. Na základě různých studií vyplývá, že hodnocení stresu pomocí biosignálů, ...