Now showing items 1-1 of 1

  • Zefektivnění koordinace výrobního toku na základě datové analýzy 

   Author: Nemčíková Silvia; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Grigorovová Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cieľom predloženej práce je zefektívnenie koordinácie výrobného toku s využitím analýz, ktoré reflektujú vymedzené ukazovatele výkonnosti. Efektivita výroby úzko súvisí s komplexným spravodajským systémom, a kvalitou jeho ...