Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza kondenzačních stop prostřednictvím dat vysílaných letadly 

   Author: Palečková Lucie; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá využitím dat vysílaných letadly za účelem zkoumání tvorby kondenzačních stop za letadly. Z letových dat jsou na frekvenci 1090 MHz přijímány a filtrovány zprávy ADS-B, vybrané BDS registry EHS a ...
  • Návrh vzdušného prostoru pro UAS v okolí letiště Václava Havla Praha 

   Author: Pošta Marek; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh nového vzdušného prostoru pro UAS v okolí letiště Václava Havla Praha" je analyzovat současný stav problematiky bezpilotních systémů v jednotlivých státech a jejich integrace do vzdušného ...
  • Tvorba nové letecké linky a její profitabilita 

   Author: Král Viktor; Supervisor: Endrizalová Eva; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Tvorba nové letecké linky a její profitabilita" je studie tématu tvorby leteckých linek, který je úzce spřažen s provozními náklady aerolinií. Práce je rozdělena na několik podkapitol, jejichž ...