Now showing items 1-1 of 1

  • Současné pojetí bezpečnosti v letecké dopravě 

   Author: Filip Kovář; Supervisor: Keller Ladislav; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Bakalářská práce má za cíl popsat aktuální pojetí bezpečnosti v letecké dopravě, seznámit s bezpečnostními procesy na úrovni státu i leteckých organizací. Dále pak nastínit význam regulací a jejich vývoj, vysvětlit, zásadní ...